Välkommen

Konsult inom energideklaration, täthetsprovning, termografering och ljudmätning

Heatseek ger er de analyser och beräkningar som krävs för att ni ska göra de rätta energisparåtgärderna i er fastighet.

Test och mätning är vår specialitet. Vi mäter, verifierar och kontrollerar så att ni som beställare får det som är projekterat. Du som entreprenör kan använda oss till kvalitetssäkring så att ni slipper oönskade resultat i arbetet med bland annat täta klimatskal och ljudprestanda.

Din energiexpert och konsult inom test, mätning och beräkning

 

Vi är med dig hela vägen

Grunden för alla lösningar är att ha ett grundligt beslutsunderlag. Med våra analyser analysverktyg hjälper vi dig så att du kan investera med bästa ekonomiska miljöavkastning. Oavsett vad man vill kontrollera ska man kunna lita på ett korrekt resultat som är baserat på standardiserade metoder. Heatseek erbjuder en komplett lösning inom området kontroll och mätning. Vi är ett bra stöd för projektörer och byggentreprenörer och håller ordning på lagar och byggregler. Psst, klicka på bilderna för mer info
 

Täthetsprovning

Oavsett om du bygger nytt, bygger ut eller om du genomför en renovering är det viktigt att mäta byggnadens täthet för att kontrollera byggkvalité samt verifiera om man når myndigheternas krav på energieffektivisering.

Energideklaration

Om du som villaägare går i säljtankar måste du göra en energideklaration. Detsamma gäller dig som har byggt ett nytt hus. Vi hjälper dig att utföra energibesiktningen enligt Boverkets regler.

Ljud- och bullermätning

Vi utför ljudmätningar enligt de krav som ställs för bland annat nybyggnation. Isolerings- och stegljudsmätningar är de mätningar som ofta krävs för att få en godkänd produktion.

Copyright 2017 Heatseek Consulting AB © All Rights Reserved