Täthetsprovning

Retrotec Blower door

Retrotec Blower door

En byggnads energiprestanda beror på att många delar och funktioner samverkar. Dess delar kan ses som ett system som tillsammans ska verka för en god energiprestanda.

Klimatskalets lufttäthet är ett av systemets viktiga egenskaper vilket idag ses som självklart i nya byggsystem. Det är desto svårare att få till denna täthet då kunskap om material och teknik ofta saknas eller är bristfällig hos arkitekter, konstruktörer och byggare.

Vår erfarenhet är att ibland har arkitekten har en vision och synsätt på byggnaden som allt för ofta ”bygger in” svårigheter att få till enkla och effektiva lösningar för för god lufttäthet. Detta resulterar i bästa fall att konstruktören får göra kompromisser så att byggaren har en god förutsättning för att bygga tätt. Detta är inte frekvent men bör påpekas då ambitionen för att bygga tätt startar vid projekteringsfasen, dvs långt innan byggaren kämpar med b.la ångspärrsplast och tejp.

Täthetsprovning bör göras på alla byggnationer som skall klara energikraven från BBR. Att verifiera och upptäcka felaktigheter och brister på byggnadens lufttäthet är därför nödvändigt så fort tätskikten är på plats och helst innan ytskikt inomhus är monterade och målade.

Ring oss så berättar vi mer

Leave a comment