Energideklaration och täthetsprovning i ett större perspektiv

Vi är alla i samma båt

Att arbeta med energi- och miljö kan te sig på många vis.
Privat så gör jag som de flesta, sorterar sopor, försöker påverka och minimera min elanvändning, bland annat genom att släcka lampor när man inte är i rummet, byta ut dessa till LED, köpa energideklarerade konsumentvaror, minska vattenförbrukning och användandet av varmvatten, handla en del (alldeles för lite i mitt fall…) närproducerade ekologiska matvaror, minska kött inköp samt den stora boven minimera mitt resande. -Visste du att en flygresa i genomsnitt motsvarar ca 1000 mil i bil bara för En person, inte hela flygplanet utan enbart för dig…? Så du som älskar att tillbringa tid utomlands via flyg bör tänka på att klimatkompensera rejält och det under lång tid innan nästa utlandstripp, särskilt om hela familjen åker med!

Det är lätt att blunda och glömma men var och en av oss påverkar klimatet vare sig vi vill eller inte. Jag tror att vi börjar bli mer och mer medvetna om problemet men som så mycket annat tror vi sällan att den lilla individen gör någon skillnad i det stora hela. Vi är alla i samma båt! -oavsett om vi ror, styr eller bara sitter med så påverkas vi alla av det som håller skutan flytande och säker, dvs miljön runt omkring oss…

Miljömål och energikrav

Våra myndigheter jobbar med att nå så kallade klimatmål. Dessa bestäms av världssamfundet, t ex Koyote-avtalet och nu senast Paris-avtalet och bryts ned i praktisk konsekvens via EU och ned till varje nation inom samfundet.

Våra myndighet får därmed uppdraget av Regeringen och ansvariga departement att nå dessa klimatmål. Därefter får varje myndighet utmaningen att verkställa målen till praktik och handling.

Heatseek arbetar konkret med just den praktiska handlingen ute på fältet. Vi kontrollerar och verifierar att gränser och nivåer för energiförbrukningen i byggnader hålls. Boverket är den myndighet som ställer kraven på att effektivisera energianvändandet i byggnader och fastigheter. Dessa krav vässas för varje år. Därmed ökar kraven på energieffektiva byggnader.

Att bygga rätt ur ett energiperspektiv blir därmed tuffare och tuffare för varje år.

Heatseek är en av aktörerna som hjälper projektörer och byggbolag att kontrollera att bland annat klimatskalets lufttäthet är inom de krav som ställs i energiberäkningarna. Det är dessa som i praktiken för oss närmre ett uppfyllande av miljömål och energikrav. Lufttäthet kontrolleras med en täthetsprovning. Läckagesökning görs samtidigt med värmekamera om temperaturen utomhus medger detta förstås. Om man har ett under tryck på ca 40 PA räcker det med att temperatur skillnaden mellan in- och utsida av klimatskalet är ca 5° C. Vi använder alltid luftflödesmätare för att vara säkra på att det är just ett luftläckage och inte enbart bristfällig isolation.

Täthetsprovning, luftläckage, energibalans och energideklaration

Heatseek utför även själva energibalansberäkningarna där energiprestandan anges för konstruktionen, vi är duktiga på att hjälpa projektörer och arkitekter att bygga energieffektivt och tillsammans med våra kontroller och mätningar får vi en helhetssyn på resultatet. VI utför även energideklarationen som skall göras senast två år efter byggslut. Då kan vi verifiera resultatet, och nästan alltid ligger energiprestandan inom de gränser myndigheterna har bestämt.

-Man kan säga att Heatseek arbetar och verkar för dig och mig, vår planet och framtid

 

Niklas Söderlind

Heatseek

Leave a comment