Våra tjänster

Grunden för alla lösningar är att ha ett grundligt beslutsunderlag. Med våra analyser och analysverktyg hjälper vi dig så att du kan investera med bästa ekonomiska miljöavkastning. Oavsett vad man vill kontrollera ska man kunna lita på ett korrekt resultat som är baserat på standardiserade metoder. Heatseek erbjuder en komplett lösning inom området kontroll och mätning. Vi är ett bra stöd för projektörer och byggentreprenörer och håller ordning på lagar och byggregler.