Tjänster

Vi är med dig hela vägen

Grunden för alla lösningar är att ha ett grundligt beslutsunderlag. Med vår beräknings och test verktyslåda hjälper vi dig så att du kan investera med bästa ekonomiska miljöavkastning.
Oavsett vad man vill kontrollera ska man kunna lita på ett korrekt resultat som är baserat på standardiserade metoder.
Heatseek erbjuder en komplett lösning inom området kontroll och mätning. Vi är ett bra stöd för projektörer och byggentreprenörer och håller ordning på lagar och byggregler. Psst, klicka på bilderna för mer info

Täthetsprovning

Ljud- och bullermätning

Energideklaration

Termografering

Copyright 2017 Heatseek Consulting AB © All Rights Reserved