Mer om termografi


Byggtermografi
Termografering är ett av de bästa sätten att jaga byggfusk och slarv vid t ex isoleringsarbeten. Vi hjälper dig att hitta läckor i klimatskalet som kan bli dyra i framtiden. Byggtermografering utförs enligt standard SS-EN 13187. -Vi tittar på eventuella brister i lufttäthet, isolering samt tecken på köldbryggor.
Underhållskontroll med värmekamera

Underhållskontroll med värmekamera

Andra delar i byggnader som kan kontrolleras av värmekameran

– Luftburen värme och kyla – Lokalisera golvvärmeslingor – Mäta och balansera golvvärme.
Vi utför även läckagesökning av dolda läckor om olyckan ändå varit framme. VVS och HVAC är andra områden där det är fördelaktigt att använda en värmekamera.

Industriell termografi Används förebyggande för att identifiera underhåll och slitage av lager och maskindelar. På så sätt kan du byta delar i tid och eliminera riskerna för till exempel maskinhaveri. – Motorlager – Lager i transportörer – Kol i elmotorer/generatorer – Växellådor/Transmissioner
El-termografi Ett utmärkt sätt att hitta dåliga elektriska anslutningar, slitna kontakter som riskerar överhettning eller till och med brand. – Skarvar i el-skenor – Kabelskoinfästningar – Säkringar/säkringshållare – Kontaktorer – Transformatorer – Underdimensionerade kablar – Slitna kol i elmotorer

Copyright 2017 Heatseek Consulting AB © All Rights Reserved