Termografering

Hur mår byggnaden, egentligen? Med hjälp av termografering, med andra ord undersökning med värmekamera, analyserar vi klimatskalet på din fastighet och upptäcker eventuella läckor för att stoppa energiförluster och fuktskaderisker i byggnaden. 

Värmekamera

Läckagesökning

Värmekameran visar exakt var problemen finns och vi diagnostiserar området med energiförluster från en tydlig värmebild. Annat som vi kan se med vår utrustning är bristfällig isolering, defekt golvvärme, fuktskador, luftläckage, köldbryggor och otäta rör.

Mer om termo